LUDWIG VOLBEDA

ILLUSTRADA

 

Ludwig Volbeda (1990) studeerde illustratie aan de St. Joost School for Art & Design in Breda. Momenteel woont en werkt hij in Amsterdam, waar hij werkt aan kinderboeken en autonoom werk.

In 2018 won hij de Gouden Penseel voor het boek Fabeldieren, geschreven door Floortje Zwigtman. In 2021 won hij de Gouden Penseel voor Hele verhalen voor een halve soldaat, geschreven door Benny Lindelauf.

Het liefst vult Ludwig zijn muren en schetsboeken met kleine briefjes, tekeningen, schetsen en cartoons. Ludwig heeft een fascinatie voor alles dat klein is, zoals knoopjes en kevers. Verder is hij geïntresseerd in verzamelingen in allerlei vormen, zoals (foto-)archieven, achtergelaten boodschappenlijstjes, of gereedschapskisten.

Hij haalt inspiratie uit literatuur, geschiedenis, landschappen, fotografie, poëzie en strips. Strips inspireren hem om te experimenteren met het ritme van beelden, en de samenwerking tussen tekst en beeld. In 2024 verschijnt zijn jeugdromandebuut als auteur, het boek Oever.

Ludwig Volbeda (1990) studied illustration at the St. Joost School for Art & Design in Breda. He currently lives and works in Amsterdam, where he works on children’s books and autonomous work.

In 2018, he won the Golden Brush (Gouden Penseel) for the book Fabeldieren, written by Floortje Zwigtman. In 2021, he won the Golden Brush for Whole stories for half a soldier (Hele verhalen voor een halve soldaat), written by Benny Lindelauf.

Ludwig prefers to fill his walls and sketchbooks with small notes, drawings, sketches and cartoons. Ludwig has a fascination for everything small, such as buttons and beetles. He is also interested in collections in all forms, such as (photo) archives, shopping lists left behind, or toolboxes.

He draws inspiration from literature, history, landscapes, photography, poetry and comics. Comics inspire him to experiment with the rhythm of images, and the collaboration between text and image. His debut children’s novel as an author, Oever, will be published in 2024.

OOK HIER TE ZIEN / ALSO ON DISPLAY AT THIS LOCATION

More about the artist