JOEY POOL

ILLUSTRADA

 

 

Joey Pool is een Nederlandse freelance illustrator, background artist en production designer.

Hij is gespecialiseerd in het maken van opvallend en sfeervol werk – met een sterke focus op diepte, kleur en compositie. Maar hij houdt eigenlijk van alles wat met illustratie te maken heeft en geniet van de uitdaging om een opdracht om te zetten in het juiste eindresultaat.

Joey’s grote inspiratie voor een carrière in de kunst waren de Lord of the Rings Appendices. Het was ongelooflijk inspirerend om te zien hoe kunstenaars als Alan Lee en John Howe hun verbeelding inzetten om die films te helpen ontwerpen.

Toen Joey 15 was, verhuisde hij naar Zweden waar hij een voorbereidend Art & Design programma volgde aan het Folkuniversitetet in Karlstad.

Daarna deed hij een bacheloropleiding Visuele Communication + Change aan de Linnaeus Universiteit in Kalmar, Zweden. Een experimentele en interdisciplinaire studie gericht op duurzaamheid en design.

Sinds 2019 werkt hij als freelance kunstenaar en richt hij zich voornamelijk op illustratie. Hij werkte bijvoorbeeld aan de eerste Nederlandse interactieve animatie (ROBIN), waarbij hij storyboarding, concept, lay-out en achtergrond art deed.

In de jaren daarna werkte Joey aan de meest uiteenlopende projecten. Hij maakte illustraties voor albums, posters, banners, tijdschriften en meer. En hij werkte mee aan geanimeerde producties zoals muziekvideo’s, explainers en korte films.

Joey Pool is a Dutch based freelance illustrator, background artist and production designer.

He specializes most in making striking and atmospheric work – with a strong focus on depth, color and composition. But he actually enjoys all things illustrative, and relishes the challenge of turning a brief into the right end result.

Joey’s big inspiration to pursue a career in art were the Lord of the Rings Appendices. Seeing artists such as Alan Lee and John Howe putting their imagination to help design those movies was incredibly inspirational.

When Joey was 15 he moved to Sweden where he attended a preparatory Art & Design program at the Folkuniversitetet in Karlstad.

Following that he did a bachelor’s degree called Visual Communication + Change at Linnaeus University in Kalmar, Sweden. An experimental and interdisciplinary study focused on sustainability and design.

Since 2019 he has been working as a freelance artist focusing mainly on illustration. He for instance worked on the first Dutch interactive animation (ROBIN), doing storyboarding, concept, layout and background art.

Over the following years Joey worked on a wide variety of projects. Making illustrations for albums, posters, banners, magazines and more. And collaborating on animated productions such as music videos, explainers and short movies.