IZZY BURTON

ILLUSTRADA

 

 

Animatie regisseur Izzy Burton (GB) heeft een zeer herkenbare stijl: vol kleur en met eigenzinnige ideeën.

Izzy heeft gewerkt als lead background en vis development artist voor Netflix, als art director voor Goldenwolf en ze werkte samen met onder andere Passion Pictures, Blue Zoo Animation en Bright Agency. Ze heeft ook haar eigen projecten ontwikkeld, zoals de korte film Via, waarbij ze iedereen versteld deed staan met haar zeer herkenbare kleurgebruik en grillige ideeën. Met Via won ze verschillende awards.

Ze is briljant in wiskunde en heeft lang geaarzeld voor een carrière in de computerwetenschappen voordat ze zich uiteindelijk definitief op de kunst richtte, gelukkig voor ons. Haar levendige creaties combineren realiteit met een fantastische omgeving. Haar inspiratie komt voornamelijk uit haar jeugd die ze doorbracht tussen Engeland en de Verenigde Staten. Haar creaties zijn zeer divers, ze beweegt zich gemakkelijk van de grote vlakten van Amerika naar de kleine straten van Brooklyn. Haar personages zijn ook kleurrijk, allemaal verbonden door een fijne en precieze lijn die doet denken aan aquarel.

 

Animation director Izzy Burton (UK) has a very recognisable style: full of colour and with quirky ideas.

Izzy has worked as lead background and vis development artist for Netflix, art director Goldenwolf and collaborated with Passion Pictures, Blue Zoo Animation and Bright Agency, among others. She has also developed her own projects, such as the award-winning short film Via, stunning everybody with her highly recognisable use of color and whimsical ideas.

Brilliant in mathematics, she hesitated for a long time to pursue a career in computer science before finally turning definitively to art, fortunately for us. Her lively creations combine reality anchored in a fantastic environment. Her inspiration comes mainly from her childhood spent between England and the United States. Her creations are very diversified, she easily moves from the great plains of America to the small streets of Brooklyn. Her characters are also colourful, all linked by a fine and precise line reminiscent of watercolour.

More about the artist