VACATURE VOORZITTER Stichting Playgrounds

Stichting Playgrounds is een steeds meer leidend internationaal platform voor het bewegend beeld. We richten ons op het bevorderen, aanjagen en bespreken van hedendaagse vernieuwingen in de beeldcultuur (o.a. animatie, illustratie, game). Daarvoor bieden we inspirerende en kritische programma’s waarin we de keten van beeldmakers, creatieve industrie, denkers, onderwijs en publiek verbinden. Onze programma’s worden gevoed vanuit vragen uit makers en industrie.

Onze basis ligt in Brabant, maar wij zijn er voor en door zowel de nationale als internationale creatieve industrie. We zoeken die plekken waar wij samen met de lokale community een infrastructuur kunnen opbouwen en onderlinge banden tussen onze doelgroepen kunnen verstevigen om zo de gehele creatieve keten te ondersteunen in een internationaal netwerk.

De organisatie en ambitie

Playgrounds is in 2021 uitgebreid naar 5 bestuursleden. Dit om zo de verdere professionaliteit en groei van de stichting goed te kunnen doorzetten. Daarbij wordt goed gekeken naar professionele achtergrond en diversiteit. De Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie staan bij ons hoog in het vaandel.

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar samen met de directie om de taken en plannen van de stichting te bespreken en besluiten op inhoudelijk en financieel niveau. Daarnaast bezoeken bestuursleden waar mogelijk onze programma’s om op de hoogte te zijn van onze activiteiten.

De algemeen/artistiek directeur is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dagelijkse zaken. Hij wordt ondersteund door meerdere medewerkers waaronder de zakelijk leider. Zij vormen samen met de anderen een hecht team. Daarnaast worden betrokken freelancers en vrijwilligers ingezet. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur heeft als taak om te controleren of de directie bij de uitoefening van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden. Ieder bestuurslid adviseert de organisatie vanuit zijn/haar eigen expertise, kennis en achtergrond waardoor er vanuit verschillende perspectieven een kritisch kader ontstaat waaraan de organisatie en het programma getoetst kan worden.

 

Wij zijn een ambitieuze organisatie en hebben de afgelopen jaren een ongekende kwalitatieve en kwantitatieve groei doorgemaakt. De COVID-19 pandemie heeft nieuwe uitdagingen opgeworpen die door het team op heel positieve manier zijn opgepakt en waaruit een uiterst succesvol en groeiend internationaal programma is ontwikkeld. Deze kennis en nieuwe programma’s gaan de komende jaren verder worden meegenomen in de organisatie.

Vanwege het aflopen van de termijn zullen wij voor de zomer afscheid nemen van onze huidige voorzitter. Wij willen deze functie graag in rust overdragen zodat er voldoende tijd is om de verantwoordelijkheden en taken goed af te stemmen.

Daarom zijn wij reeds nu op zoek naar een:

Voorzitter

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur en daarmee de Stichting. Je leidt de bestuursvergaderingen en houdt toezicht op de verschillende bestuurstaken en de uitvoering daarvan. Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de bestuurlijke onderwerpen zoals vastgelegd in het meerjarenplan en signaleert tijdig problemen. Je bent in staat de beleidsvisie van de Stichting uit te dragen en zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur. Dit alles gebeurt in goede samenwerking met de directie.

Wij zoeken iemand met liefst al een duidelijke interesse in de beeldcultuur. Verder vooral enthousiasmerend, een teamspeler maar waar nodig ook sturend op te treden.

Als lid van het bestuur draag je rechtstreeks bij aan de belangrijke volgende ambities en ontwikkeling van Playgrounds.

Heb je bestuurlijke of leidinggevende ervaring? Ken je de culturele sector en creatieve industrie goed? En ben je bekend met liefst zowel het Brabantse als nationale cultuurbeleid? Heb je kennis van de Code Cultural Governance en aanhangende codes? Dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek.

Het betreft een onbezoldigde functie. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens vier jaar.

Voor vragen kun je je altijd rechtstreeks aan ons richten via leon@weareplaygrounds.nl

Motivatie en CV kunnen gestuurd worden naar: suzanne@weareplaygrounds.nl.