About Playgrounds

Playgrounds is a platform that showcases and celebrates the creative image. We stimulate new developments, signal innovative movements, we inspire an international creative industry and connect you to the best and brightest artists and animators, extraordinary filmmakers, game-, sound- and graphic designers.

For more than ten years we organise several Playgrounds fests and conferences. A bi-annual momentum where the international creative industry comes together. Where you get inspired by artist talks, workshops, films and masterclasses. Where you meet your biggest heroes and witness mesmerizing performances.
 In the spring we offer you Playgrounds Blend with a catwalk of cutting edge creativity and in the autumn Playgrounds The Art Department which focuses on the design process of film, animation and games.

And we bring you even more….

Throughout the year, we present multiple Playgrounds Sessions: our fest in a box! One night only events with lectures by cutting edge artists. Playgrounds Expos showcase original artworks, short films and fresh graphic design. And each year we support amazing talents in our tailor-made talent program Next.

Online our community provides you with a variety of content about the industry and your heroes.

A showcase and celebration of the creative image. For those who are curious, brave and step out of the box.

Playgrounds is an innovator and connector between maker, industry, education and audience, providing a stable fundament to boost new and relevant developments in the moving image (animation, visual effects, digital arts, film, games).

Our mission and vision, Dutch only

Missie

Playgrounds is een innovator en verbinder tussen makers, talenten en industrie om nieuwe en relevante ontwikkelingen op het gebied van bewegend beeld (animatie, illustratie, film, games, digitale kunst en interactief bewegend beeld) te stimuleren en een structureel fundament te geven. Dit doet Playgrounds in een internationale, toegankelijke en hybride/trans-disciplinairecontext.

We stellen ons te doel om:

  • een podium te zijn voor regionaal en (inter)nationaal toonaangevend werk op het gebied van innoverend audiovisueel en grafisch vormgegeven beeld en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
  • ons (inter)nationale netwerk te bestendigen en uit te breiden waarin kennis op het gebied van de creatieve industrie en de kunstwereld wordt doorgegeven aan makers en het publiek al vorenstaande in de meest ruime zin des woords;
  • kennisproductie (naast kennisdeling) in het programma op te nemen. Dit doen we door actief te zijn op het gebied van research & development en in te zetten op reflectie van de beeldcultuur via eigen gestelde onderzoeksvragen;
  • intensief op zoek te gaan naar afwijkende geluiden en‘schurende’ makers: we programmeren alternatieve visies op beeldcultuur;
  • kennis en inspiratie te ontsluiten via ons online platform, zodat we meer en andere makers bereiken;
  • samenwerkingen tussen Brabantse instanties, producenten en makers met reeds bestaande (inter)nationale instanties en makers op het creatieve vlak te bevorderen en te komen tot nieuwe tentoonstellingen en workshops die een bijdrage leveren aan de reeds genoemde doelstellingen van Playgrounds
  • nieuwe verbindingen tot stand te brengen door ons te richten op het primair onderwijs en de jongste generatie makers. Door hun al vroeg met (inter)nationale rolmodellen in contact te laten komen, komt nog onontgonnen beeldtalent bovendrijven ten einde een nog meer diverse maak-community te generen in Nederland.

Who is who

Address & details

postal address:

Bayeuxlaan 7
5654 AX Eindhoven
The Netherlands

040 30 98 017 (9.00-18.00 Amsterdam time)

VAT: NL81 800 9822 B01
Chamber of Commerce: 180 888 59

Board

Lucas Hendricks – Chairman
Nelly Voorhuis – Treasurer
Gé Smit – 
Secretary

Culturele codes (Dutch only)

Stichting Playgrounds is een stichting zonder winstoogmerk en onderschrijft de Governance Code Cultuur alsmede de Fairpratice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Stichting Playgrounds kent een Besturingsmodel. Het bestuur kent minimaal 3 leden. De leden van het bestuur zijn momenteel: Lucas Hendricks (voorzitter, directeur A-Lab, toegetreden 2012), Nelly Voorhuis (penningmeester, kunsthistoricus, curator en cultureel producent, toegetreden 2020) en Gé Smit (bestuurslid, eigenaar Go Other Directions Breda en Art Director, toegetreden 2018). De leden het bestuur krijgen geen bezoldiging. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van in principe 4 jaar en kunnen maximaal voor 1 extra periode herbenoemd worden. Rooster van aftreden: Lucas Hendricks winter 2020, Marijke Buylinckx zomer 2020, Gé Smit zomer 2022.

Het directie van de Stichting bestaat uit 1 lid (bezoldigd, gezamenlijk 0,4 fte) en bestaat uit: Leon van Rooij (artistiek en algemeen directeur). Daarnaast is Suzanne Rietdijk zakelijk leider. Vier keer per jaar wordt er een gezamenlijke bestuur en directie vergadering gehouden. De jaarrekening en het jaarverslag worden met een accountantscontrole goedgekeurd.

Het jaarverslag, jaarrekening en beleidsplan zijn online verkrijgbaar.