JEREMY HOFFMAN

ILLUSTRADA

De Tilburgse ontwerper Jeremy Hoffman begon al op jonge leeftijd te experimenteren met tekenen, vooral omdat zijn moeder zelf kunstenaar was. Al snel richtte hij zich op het ontwerpen van personages, maar door een aantal teleurstellingen op de kunstacademie ging hij zich meer richten op grafisch ontwerp. Ondanks dat hij bij een gamebedrijf werkte als allround tekenaar voor verschillende partijen, besloot hij aan het eind van zijn dertigste om het roer om te gooien en terug te gaan naar het ontwerpen van personages. Toen hij dat eenmaal had opgepakt, begon hij weer te ‘leven’. Hij werkte onder andere voor Netflix Animation.

Jeremy maakt voor Illustrada nieuw werk. In Winkelcentrum Heyhoef zijn observatie schetsen te zien van voorbijgangers. Dit werk is op 8 mei, 2024, op locatie getekend in een klein schetsboekje met zwarte fineliners en grijze markers. Misschien herken je jezelf?

Ook zijn er pagina’s uit zijn schetsboek te zien. De schetsboeken van Jeremy zijn heel persoonlijk. Hierin werkt hij karakters uit voor zijn eigen verhalen en experimenteert hij met tekenen. Hij werkt voornamelijk met potlood.

Tilburg based designer Jeremy Hoffman started to experiment with drawing from an early age, especially as his mother was an artist herself. Very quickly he gravitated towards character design, but a set of disappointments coming from art school make him turn towards graphic design. Despite working at a gaming company as an all-around artist for different environments, in his late thirties he decided to change things for himself and go back to character design. And once he picked it up, he started to “live again”. He previously worked for Netflix Animation, among others.

Jeremy created new work for Illustrada. Observational sketches of passers-by can be seen in Shopping Centre Heyhoef. This work was drawn on location in a small sketchbook with black fineliner and grey markers on 8 May 2024. Maybe you recognise yourself?

Also on display are pages from his sketchbook. Jeremy’s sketchbooks are very personal in which he works out ideas for characters for his own stories, experiments and, above all, has fun drawing. All drawn with mostly pencil.