CHEYENNE GOUDSWAARD

ILLUSTRADA

Cheyenne Goudswaard is een Bredase illustrator en animatiefilmer. Haar aandacht wordt getrokken door het vuil in de hoek en de buurman die niemand wil – het onopgemerkte en onbegrepene. Ze wil voorbij de voordeur gluren om te ontdekken wat er in de achtertuin verborgen ligt. Haar fascinatie voor menselijk gedrag, hoe we ons leven vormgeven en hoe we ons verhouden tot de wereld uit zich in zachte, intieme en relateerbare illustraties en animaties. Ze studeerde in 2023 af met een Master in Animatie aan MIVC St. Joost School of Art and Design.

Datzelfde jaar won ze de Animation Talent Award, gesponsord door de Keep an Eye Foundation. Haar korte film ‘Ik Ben Hier’ wordt internationaal vertoond op filmfestivals. Ze won de Best Animated Film Award op het Sehsüchte Film Festival met Ik Ben Hier. In 2024 werd Cheyenne geselecteerd voor het Playgrounds Next Talent Program om haar toekomstige projecten verder te ontwikkelen.

Cheyenne zal op woensdag 19 juni ook spreken over haar werk op NS16. Meer info over Illustrada: meet the artists vind je hier.

Cheyenne Goudswaard is a Dutch illustrator and animation filmmaker. Her focus is drawn to the dirt in the corner and the neighbour that no one wants – the unnoticed and misunderstood. She wants to peek beyond the front door to discover what is hidden in the backyard. Her fascination with human behaviour, how we shape our lives and how we relate to the world is expressed into soft, intimate and relatable illustrations and animations. She graduated with a Master degree in Animation from MIVC St. Joost School of Art and Design in 2023.

That same year, she won the Animation Talent Award, sponsored by the Keep an Eye Foundation. Her short film ‘Ik Ben Hier’ (I Am Here) is being screened at film festivals internationally. She won the Best Animated Film Award at Sehsüchte Film Festival with I Am Here. In 2024, Cheyenne was selected for Playgrounds Next Talent Program to further develop her future projects.

Cheyenne will also speak on Wednesday 19 June about her work at NS16. More info about Illustrada: meet the artists can be found here.