NARJES MOHAMMADI

ILLUSTRADA

Narjes Mohammadi is illustrator, animator en auteur en werkt in animatie en prentenboek-illustratie. Het vertellen van verhalen en aandacht voor details zijn onderliggende thema’s in Narjes’ werk.

Haar reis in de kunstwereld begon in Iran, waar ze verschillende boeken illustreerde. Haar veelgeprezen prentenboeken zijn in verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd duizenden exemplaren van verkocht. Haar boek (What a Brilliant Idea!) bijvoorbeeld werd geselecteerd en bekroond op verschillende illustratiefestivals zoals White Raven, COW en de Hiiibrand illustratieprijs. Het werd ook geselecteerd als een van de beste boeken door de Victoria Government in Australië in 2021.

Daarna verhuisde ze naar Nederland waar ze animatie studeerde en haar reis voortzette als animatieregisseur en motion designer.

Haar animatie Hi! werd geselecteerd voor meer dan veertig festivals wereldwijd, waaronder Kaboom, Cinanima, Animatic, Taafi, Cinekid en het Nederlands Film Festival.

Narjes gelooft in de transformerende kracht van verhalen, vooral voor kinderen. Ze gelooft dat kinderboeken en animaties grenzen kunnen overschrijden, empathie kunnen bevorderen en de verbeelding kunnen aanwakkeren. Daarom is ze vastbesloten om haar kennis, vaardigheden en liefde te gebruiken om leuke en creatieve boeken en animaties voor kinderen te maken om vreugde, hoop en geluk in de wereld te verspreiden.

Narjes is een in Nederland gevestigde kunstenaar. Momenteel werkt ze aan haar nieuwe boek en animatie. In 2024 werd ze geselecteerd voor het Playgrounds Next Talent Program.

Narjes Mohammadi is a visual artist and author working in animation and picture book illustration. Storytelling and attending to details are underlying themes throughout Narjes’s practice.

Her journey in the art world began in Iran, where she illustrated several books. Her critically acclaimed picture books have been translated into several languages and sold thousands of copies worldwide. Her book (What a Brilliant Idea!) for example was selected and awarded at several illustration festivals such as White Raven, COW and Hiiibrand illustration prize. It was also selected as one of the best books by the Victoria Government in Australia in 2021.

Then she moved to the Netherlands where she studied animation and continued her journey as an animation director and motion designer. Her animation, Hi! was selected for over forty festivals worldwide including Kaboom, Cinanima, Animatic, Taafi, Cinekid, and Netherlands Film Festival.

Narjes believes in the transformative power of narratives especially for children. She believes Children’s books and animations can transcend boundaries, foster empathy, and ignite the imagination. That’s why she is determined to use her knowledge, and skills and loves to create fun and creative books and animations for children to spread joy, hope, and happiness in the world.

Narjes is a Netherlands-based artist. Currently, she is working on her new book and animation. In 2024 she was selected for the Playgrounds Next Talent Program.