WOUTER TULP

ILLUSTRADA

Wouter Tulp begon zijn carrière als freelance illustrator en maakte veel verschillende soorten illustraties, zoals kinderboeken, boekomslagen, redactionele illustraties en karikaturen. Deze verscheidenheid aan werk hielp hem zijn techniek en vakmanschap te vormen en te verfijnen, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij een veelzijdige ontwerper voor speelfilms werd. En dat is nu zijn core business.

Wouter heeft gewerkt voor studio’s als Sony Pictures Animation, Paramount Pictures Animation, Netflix, Skydance en nog vele anderen.

Wouter Tulp started his career as a freelance illustrator, creating many different kinds of illustrations, like children’s books, book covers, editorial illustrations and caricatures. This variety of work helped him shape and refine his technique and craft, that eventually led to him becoming a versatile character designer for feature animation. Which is currently his core business.

Wouter has worked for studios such as Sony Pictures Animation, Paramount Pictures Animation, Netflix, Skydance and many more. He loves to share what he has learned and help aspiring artists improve their craft.

More about the artist