DYMPHIE ELISA

ILLUSTRADA

 

Dymphie Huijssen oftewel Dymphie Elisa studeerde af aan de bachelor Illustratie aan St. Joost School for Art & Design in Breda. Daarna volgde ze de Masteropleiding Animatie in Den Bosch en studeerde af met haar korte film ‘Second Floor’ die geselecteerd werd voor festivals als GoShort en Nederlands Filmfestival.

Haar projecten variëren tussen illustratie en animatie, die ze gebruikt als medium om haar verhalen te vertellen en ze is vooral geïnteresseerd in het visualiseren van complexe gevoelens en ideeën. In een kleurrijke stijl behandelt ze thema’s als kracht en kwetsbaarheid, mentale gezondheid en het kiezen van je eigen weg.

Ze werkte in opdracht voor klanten als ROSE stories, VICE media en MotMot Gallery.
Momenteel werkt ze aan een nieuwe korte film.

Dymphie Huijssen aka Dymphie Elisa graduated from the bachelor of Illustration at St. Joost School for Art & Design in Breda. Afterwards she followed the Master of Animation course in Den Bosch and graduated with her short film ‘Second Floor’ which was selected for festivals like GoShort and Nederlands Filmfestival.

Her projects vary between illustration and animation, which she uses as a medium  to tell her stories and is mostly interested in visualising complex feelings and ideas. In a colourful style, she covers themes of strength and vulnerability, mental health and choosing your own path.

She did commissioned work for clients like ROSE stories, VICE media and MotMot Gallery.
Currently she is working on a new short film.